De Thema’s

Ontwikkelingsmodel

De activiteiten van AveCatorce zijn erop gericht om kinderen de kans te bieden om sport een integraal onderdeel te maken van hun ontwikkeling. De wekelijkse sport- en spelactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van sociaal gedrag, leervermogen, technische vaardigheden en fysieke lichaamsbouw. Er wordt samengewerkt met lokale bassischolen om de prestaties van de kinderen op school te kunnen monitoren.

Bij alle activiteiten die AveCatorce organiseert betrekt het zoveel mogelijk de familie van de kinderen en buurtbewoners. Zo ontstaan sociale initiatieven en neemt de impact van de activiteiten toe. Een grote mate van betrokkenheid in de buurt is ook een voorwaarde om uiteindelijk over te gaan op de bouw van een Court in de desbetreffende buurt. AveCatorce stimuleert de ontwikkeling door te investeren in mens en omgeving, waarbij een grotere betrokkenheid en motivatie van betrokkenen bijdraagt aan het succes.

Om zowel het aantal trainingen te kunnen verhogen, meer kinderen toe te kunnen laten op de trainingen als ook de veiligheid te kunnen blijven garanderen, worden er FUTURBAN’s gebouwd. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en doelstelling in een buurt, verschillen de FUTURBAN’s van grootte. De FUTURBAN’s voldoen in elk geval aan een drietal kernwaarden: Dak voor bescherming tegen de zon en regen, grasveld om fijner en veiliger op te kunnen spelen en een af te sluiten ruimte om kinderen een veilige plek te geven en de programma’s te kunnen garanderen.

Iedere Court wordt voorzien van minimaal twee trainers die de kinderen vast begeleiden gedurende het jaar en zorgen voor stabiliteit. De trainers worden aangevuld met een programma waarbij een studerende trainer de kans krijgt zich te ontwikkelen en/of buitenlandse jongeren die graag een unieke ervaring willen toevoegen aan hun ontwikkeling. Zij ontvangen hiervoor accommodatie, spaanse les en/of maaltijden.
Voor de kinderen is het een waardevolle ervaring om in aanraking te komen met andere culturen, talen en vaardigheden. Voor de jongeren zelf is een buitenlandse ervaring een mooie ervaring om te leren omgaan met kinderen, zelfstandiger worden, nieuwe taal te leren en te overleven in een totaal andere wereld. Er wordt ook gekeken naar een samenwerking met een erkend instituut voor het verkrijgen van een erkend certificaat.

In Colombia worden een aantal toernooien en competities georganiseerd waaraan je kunt deelnemen tegen een bepaald tarief. Veelal vinden deze toernooien plaats aan de randen van de stad en zijn hierdoor erg lastig bereikbaar.
AveCatorce ondersteunt op dit moment drie teams om deel aan de twee belangrijkste competities van Bogota. AveCatorce regelt hiervoor een bus waarbij de kinderen op zondag om 7 uur dienen te verzamelen, beide teams een wedstrijd spelen en rond 3 uur weer terug zijn. De reis neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.

AveCatorce wil op de eigen Courts toernooien organiseren op zondag, waardoor de kinderen vaker en langer kunnen voetballen. De exploitatie kosten zullen ook dalen en de kinderen hoeven minder lang te reizen. Ouders zullen dan ook ook beter in staat zijn om hun kind aan te komen moedigen. Voor veel mensen in Colombia is zondag namelijk gewoon een werkdag, waardoor ouders vanwege het reizen moeilijk een halve dag kunnen missen in de huidige situatie.

AveCatorce heeft tot slot ten doel om de Courts strategisch te bouwen, waardoor langzaamaan ook een competitie kan ontstaan. Teams van de verschillende Courts kunnen dan op zaterdag en zondag tegen elkaar voetballen, waarbij het Nederlandse amateurvoetbal een voorbeeld is.

AveCatorce bouwt de Courts op een duurzame manier, waarbij de Courts o.a. worden voorzien van zonnepalen voor duurzame energie en een kwalitatief hoogwaardig kunstgrasveld. De operationele kosten kunnen op deze manier zo laag mogelijk worden gehouden, waarbij tevens de accommodatie vrijwel het gehele jaar gebruikt kan worden.
Om dit doel te bereiken werkt AveCatorce samen met diverse partners die enerzijds willen bijdragen aan de projecten en anderzijds kennis en/of materialen willen leveren. De bouw van een duurzame Court moet in iedere buurt de aanjager zijn voor verdere ontwikkeling van de buurt. Binnen de Courts kunnen naast de sport- en spelactiviteiten ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Een voorbeeld is een project waarbij AveCatorce in samenwerking met een bedrijf 5.000 knuffels heeft ontwikkelt als kerstgeschenk voor kinderen in buitenwijken van Colombia. Het projectbudget hielp daarnaast tien alleenstaande moeders aan een inkomen.

AveCatorce brengt met haar activiteiten naast de jeugd ook andere groepen in beweging. Door te investeren in mens en omgeving ontstaat naast de sportiviteit en duurzaamheid ook langzaamaan een draaiende economie. Lokale initiatieven ontplooien zich waarbij huizen worden gerestaureerd, lokale evenementen worden georganiseerd en lokale samenwerking wordt geïntensiveerd. Dit is dan ook de laatste fase van ontwikkeling, welke AveCatorce voor ogen heeft met haar activiteiten.

Samenwerking

Zakelijk

Samenwerking met bedrijven

 

Wij zoeken de samenwerking op met bedrijven om evenementen mogelijk te maken waar ontwikkelen, opleiden en ambities realiseren centraal staan. Door samen uitdagingen aan te gaan en expertise samen te voegen, bereiken wij samen meer!

Opleiden

Samenwerking met scholen

 

Wij zoeken de samenwerking op met bedrijven om evenementen mogelijk te maken waar ontwikkelen, opleiden en ambities realiseren centraal staan. Door samen uitdagingen aan te gaan en expertise samen te voegen, bereiken wij samen meer!

Sportpartners

Samenwerking met partners

 

Ons doel is niet een nieuwe generatie topsporters op te leiden, maar sport in te zetten als tool bij de ontwikkeling van jongeren. Door samen te werken met partners in sport, vergroten wij de impact van onze activiteiten in de maatschappij!

Meer informatie over ons?

©2018 AveCatorce FUTURBAN Concept – All Rights reserved.
Disclaimer | Cookies

 

Stichting AveCatorce Foundation
Rotterdam, Nederland

NL: +31 (0)6 50 28 76 38

info@ave14.nl

Share This